4249-bibliografie concurs sofer

Nr. 4249/28.02.2019

 

 

 

Bibliografie de concurs pentru postul vacant de şofer gr.I

Personal contractual angajat pe durată determinată

 

 

 

 

  1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare .

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 3 august 2006 .

 

 

  1. REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare .

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 876 din data de 26 octombrie 2006.

 

 

  1. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice .

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1105 din data de 26 noiembrie 2004 .

 

 

                                

                                 DIRECTOR EXECUTIV

DR.TOLEA SANDU MARIUS