4248-bibliografie concurs asistent veterinar

Nr. 4248/28.02.2018

 

 

Bibliografie de concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent veterinar tr. II, personal contractual angajat pe durată determinată conform Ordinului 64/2007.

 

 

 

  1. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea si funcţionarea ANSVSA şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare .Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009;

 

  1. ORDONANŢĂ nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare .Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 94 din data de 31 ianuarie 2004 .

 

  1. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice . Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1105 din data de 26 noiembrie 2004 .

 

  1. ORDIN nr. 64 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală . Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 7 februarie 2007

 

  1. Legea 150 din 14 mai 2004 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006

 

                                

                                 DIRECTOR EXECUTIV

DR.TOLEA SANDU MARIUS